2019/20 Akademik Yılı Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Duyurusu

14 Şubat 2019 Perşembe

Değerli Akademik Personelimiz,

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 30.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
 
 
ÖNEMLİ NOT

Form bilgi amaçlı olup taslak olarak kullanılması amacıyla yayınlanmaktadır. Formda yer alan bilgilerin girişinin sistem üzerinden 15 Şubat 2019 - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının üniversiteniz Mevlana Kurum Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.)
  •  Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için tıklayınız.